Co je to reiki?

23.03.2024

Název Reiki – se skládá ze dvou prvků "rei" a "ki". 

Rei - znamená řád, vesmír, existenci, Bůh, zákony Vesmíru, vesmírný řád, Universum... (každý tomu říká jinak).

Ki (čínsky chi) - označení pro vnitřní sílu, životní energii, dech života, léčivou energii, bytí, pránu, životní esenci, lásku...(každý tomu říká jinak).

Každý z nás má jedinečné vlastní Ki. Země, Slunce, Měsíc, rostliny a zvířata mají své Ki. Porovnáním těchto dvou konceptů Rei - ki získáme energii lásky, která každého z nás spojuje s univerzální energií.

Původ reiki

Reiki je známé již více než 2500 let a bylo znovuobjeveno v Japonsku počátkem 20. století. Je to umění léčení pomocí vkládání rukou a také duchovního rozvoje. Na určitou dobu bylo umění léčení Reiki opuštěno kvůli pronásledování. Byly způsobeny přesvědčením, že nic takového jako léčivá energie neexistuje.

Na léčení dotykem ruky se nevěřilo a bylo oslavováno jako čarodějnictví a mistři tohoto oboru byli pronásledováni. Teprve doktor Mikao Usui, tehdejší katolický kněz a lektor teologie a rektor Křesťanské univerzity v Kjótu v Japonsku, odtajnil jeho univerzální hodnoty.

Principy reiki

Reiki je nekonfesijní umění. Víra člověka je jeho soukromá věc a Reiki do ní nezasahuje. Proto tuto metodu používají lidé různých kultur a náboženství po celém světě.

Reiki má dvě dimenze: fyzickou a duchovní, které se vzájemně doplňují.

1) Fyzická dimenze 

- pomáhá při odstraňování bolesti

- energetických blokád

-  malátnosti 

- vytváření bezpečí

- můžeme díky němu posílit sílu bylinek a léků


2) Duchovní rozměr 

- projevuje se v práci na vlastní osobě

- práci na svém nitru, mysli a srdci

Podstata Reiki

Podstatou Reiki je, že tím, že si dáváme lásku, docházíme k vnitřní i vnější harmonii, cítíme se šťastní. Přenos síly Univerzální Životní Energie může být přijímán především prostřednictvím zasvěcení Mistrem-Učitelem nebo Velkým Mistrem Učitelem.

Reiki je založeno na principech jako je láska, soucit, pozornost a důvěra.

Pouze Mistr Učitel nebo Velký Mistr může dokončit zasvěcení, předat znalosti léčení a klíčů a manter. Nedávno jsem nastoupila na dvou a půlletý kurz Reiki, protože se ráda vzdělávám a rostu na duchovní úrovni. Taktéž se mě velmi dotýká setkávání s lidmi, kteří sdílí stejnou vizi a zájem o duchovní rozvoj. :-)