Je monogamie přirozená?

14.01.2024

Monogamie – život v uzavřeném páru, jeden sexuální partner, manželství… jsme na ni zvyklí, vidíme ji všude kolem. Je ale opravdu tak přirozená, jak nám tvrdí v médiích, doma i ve škole? 

Jsou lidé monogamní od přírody, nebo je monogamie jen společenskou normou, která se nám zaryla do paměti tak silně, že se jí nechceme pustit?

Co říká biologie?

V biologii se monogamie vyskytuje u jistých druhů zvířat, např. u labutí nebo bobrů. Nicméně, monogamie není jedinou formou vztahů v přírodě a většina zvířat se páří s více partnery. 

Toto chování umožňuje větší rozmanitost genetického materiálu a také zvyšuje šance na přežití a úspěch při rozmnožování.

A co historie? 

Z historického hlediska to také nevypadá, že monogamie je jedinou možností a standardem od dávných časů. Je to spíše společnost od společnosti. Některé kultury provozovaly monogamii, jiné polygamii – viz. harémy v orientu.

Historie lidských vztahů je plná různých forem soužití a sexuálního chování. 

Polygamie

Soužití s více partnery, byla ve světě běžná po tisíce let. V některých starověkých civilizacích, jako byla Mezopotámie, Egypt nebo antický Řím, měli lidé ve vyšších vrstvách společnosti často více manželek či manželů.

S příchodem křesťanství a rozšířením monoteistických náboženství se postupně prosadila monogamie jako převažující forma vztahu. 

Stala se společenským ideálem, který ve většině společností přetrvává dodnes.

Jak je to dnes?

Co je dnes častější? Monogamie je častá hlavně z ekonomických důvodů, ale polygamie už není výjimkou. Navíc vidíme stoupající trend rozpadajících se vztahů a podvádějících partnerů. 

Důvody můžeme jen hádat, ale vysvětlení ukazující na přirozenost polygamie, uvolňujících se společenských norem okolo manželství a slábnoucího vlivu církve se zdá velmi pravděpodobné.

Ať už jste pro monogamii nebo polygamii, je potřeba brát na vědomí, že každý z nás je jiný a každému vyhovuje něco. Jak se říká: sto lidí, sto chutí. A to platí i pro život a vztahy. 

Buďme tolerantní a přijímejme ostatní tak, jak jsou. 

A můj názor? Je to hrozný, ale chlap prostě není labuť. :D